top of page

Veilig gebruik van directe orale anticoagulantia

Apixaban (Eliquis®), edoxaban (Lixiana®), dabigatran (Pradaxa®) en rivaroxaban (Xarelto®) behoren tot de directe orale anticoagulantia (DOAC’s), een nieuwere generatie orale anticoagulantia die elk jaar meer en meer worden voorgeschreven. Naast de praktische verschillen met de klassieke anticoagulantia
(geen INR-bepaling noodzakelijk, vaste dosis) brengt het gebruik van DOAC’s andere uitdagingen met zich mee waaronder het instellen van de juiste dosis, geneesmiddeleninteracties en peri-operatief management.

Dit overleg is een ideale gelegenheid om na te gaan wat ‘de andere’ allemaal weet en kan en waar samenwerking kan leiden tot een verhoogde veiligheid voor de patiënt. Het programma geeft de gelegenheid om tot concrete afspraken te komen tussen huisarts en huisapotheker. Dit geaccrediteerde kwaliteitsbevorderend programma geeft eveneens de kans om de kennis over anticoagulantia op te
frissen.

doelstelling

Doelstelling programma

Het belangrijkste doel van dit MFO-programma is om de veiligheid van de patiënt bij het gebruik van DOAC te verbeteren. Dit gebeurt door de samenwerking huisarts/huisapotheker te stimuleren rond de belangrijkste uitdagingen bij het voorschrijven en afleveren van DOAC.

Opgelet: binnen dit programma wordt geen advies gegeven naar welk oraal anticoagulans dient voorgeschreven te worden in welke situatie. Dit blijft steeds een afweging van de voorschrijver.

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Bij voorkeur volgt u een Train-the-trainer of contacteert u ons. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien. Er zijn vier modules voorzien, waarbij de module 'plaatsbepaling DOAC' bedoeld is als achtergrondinformatie voor de moderator. Er kunnen echter elementen worden overgenomen in het MFO ter inleiding. De overige modules bestaan uit casussen, met telkens de nodige achtergrond. Ze zijn bedoeld om in kleine groepjes besproken te worden en tot concrete en werkbare oplossingen te komen.

Kwaliteitindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode nagaan in welke mate het MFO zinvol was.

​​Lees hier hoe je dit kan doen!

Coördinator

Stuurgroep

Het programma is zo opgebouwd dat u zelf in staat moet zijn om het overleg te leiden, mits voldoende achtergrond over deze geneesmiddelen en de bijhorende problematiek. Daarom organiseren we tweemaal per jaar een Train-the-Trainer.

U kan echter beroep doen op een getrainde moderator, die thuis is in de materie en die we kunnen aanbevelen. U kan hiervoor een extra financiering tot € 500 aanvragen bij het RIZIV.

interesse
sara.jpg

Apr. Sara Desmaele

Coördinator MFO DOAC, Hartfalen & antiplaatjes

Contacteer Apr. Sara Desmaele (Meduplace)

Referenties

Referenties

1. Van Brabandt H, San Miguel L, Fairon N, et al. Antistolling en voorkamerfibrillatie – Synthese. Health Technology Assessment (HTA). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2016. KCE Reports 279As. D/2016/10.273/97. (Klik hier)


2. Desmaele S, De Wulf I, Dupont AG, Steurbaut S. Pharmacists’ role in handling problems with  prescriptions for antithrombotic medication in Belgian community pharmacies. Int J Clin Pharm 2015;37:656-68. (Klik hier)

 

3.  Rydant S. Adherence in the treatment with oral anticoagulation therapy (OAT). Riziv/Inami consensusmeeting ‘Rational use of OAT in the treatment of AF and VTE’. Auditorium Lippens Brussel, 30 november 2017.


4. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. European Heart Journal 2018. doi:10.1093/eurheartj/ehy136. (Klik hier)

5. Juryrapport “Het rationeel gebruik van de orale anticoagulantia (directe (DOAC) of vitamine K-antagonisten (VKA)) in voorkamerfibrillatie (trombo-embolische preventie) en veneuze trombo-embolie (behandeling en secundaire preventie)” (30/11/2017). (Klik hier)

bottom of page