top of page

Eénlijn.be : Digitaal gegevens delen rond medicatie

De kwaliteit van de zorg kan verbeterd worden door een sterkere samenwerking en digitale gegevensdeling over de patiënt. Dit programma focust op het gebruik van eHealth diensten voor interdisciplinaire zorg. Op deze wijze draagt het programma bij aan het onderling begrip dat noodzakelijk is om gegevens te delen tussen de diverse zorgberoepen en met ziekenhuizen en WZC.  

 

Dit MFO is een mogelijkheid om lokaal samen te werken rond gegevensdeling. Het dient meer om te sensibiliseren en is niet bedoeld om een kwaliteit bevorderend traject op te zetten. Daardoor is er voor dit programma ook geen volledige financiering mogelijk (€ 500 + € 500).

doelstelling

Doelstelling programma

Dit programma werd opgezet door éénlijn.be en biedt vormingen aan om dieper in te gaan op de verschillende eGezondheidsdiensten rond medicatiebeheer van de patiënt. De focus ligt voornamelijk op het elektronisch voorschrift en het verbeteren van communicatie tussen huisarts en (huis)apotheker om de processen rond het voorschrijven, afleveren en beheren van medicatie voor een patiënt te optimaliseren.

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Binnen dit programma zijn drie modules beschikbaar.

  • Algemene verkenningstocht 'eGezondheid (inleiding, overzicht, beveiliging, therapeutische link...)

  • Verkenningstocht 'elektronisch voorschrift' (Recip-e, MCN, Hoofdstuk IV)

  • Van voorschrijven tot afleveren (proces, praktische problemen, informed consent…)

 

Via deze LINK vind je voor elke sessie een fiche die de inhoud en aanpak verduidelijkt.

 

Elke sessie wordt gratis gegeven door een erkende trainer van éénlijn.be. Deze trainers begeleiden vaak MFO sessies en zijn dus gewoon "het ijs te breken” tussen de deelnemende zorgverstrekkers. Een extra troef, zeker indien het de eerste keer is dat je een MFO organiseert. De trainer zorgt ook standaard voor de registratie van de deelnemers via eID-Reader, zodat je na afloop zelf geen werk hebt met de accreditering (Pharfolio apothekers & RIZIV accreditering artsen). Indien nodig of gewenst kan je, naar eigen voorkeur, naast de gratis trainer van éénlijn.be, nog een extra moderator inschakelen.

éénlijn.be is gewoon om nauw samen te werken met de lokale beroepsverenigingen en kringen, zodat de praktische organisatie zeer efficiënt voor jou geregeld wordt. Tenslotte kan éénlijn.be en/of de lokale beroepsverenigingen van apothekers helpen met een sjabloon voor een verslag en voor een "afsprakenkader voor verbetertraject" (om van het MFO een lokaal project te maken).

U kan via éénlijn.be heel eenvoudig ondersteuning aanvragen om deze modules lokaal te organiseren.

Contacteer info@eenlijn.be

bottom of page