Huisarts en huisapotheker in duo voor
de chronische patiënt

De overheid neemt verschillende initiatieven en financiert verschillende diensten die de (chronische) patiënt moeten ondersteunen om tot betere zorg en minder hospitalisaties te leiden. Denk maar aan het Globaal Medisch Dossier (GMD), de verschillende zorgtrajecten (ZT), het begeleidingsgesprek bij het gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij astma (GGG), e-Health diensten en sinds 01 oktober 2017 ‘huisapotheker’.

 

Een betere samenwerking en duidelijke (lokale) afspraken tussen huisarts en huisapotheker kan leiden tot een meer kwaliteitsvolle en performantere eerstelijnszorg. Dit programma is ontwikkeld om elkaar te informeren over de dienstverlening voor de chronische patiënt in de eerste lijn, met speciale focus op het medicatieschema.

 

Dit MFO is dus een 'opstapje' voor regio's waar er weinig tot geen samenwerking is. Het dient meer om te sensibiliseren en is niet bedoeld om een kwaliteit bevorderend traject op te zetten. Daardoor is er voor dit programma ook geen volledige financiering mogelijk (€ 500 + € 500).

 

Doelstelling programma

Een betere samenwerking en duidelijke (lokale) afspraken tussen huisarts en huisapotheker leiden tot een kwaliteitsvolle en meer performante eerstelijnszorg. Erkenning van elkaars meerwaarde en dienstverlening leiden tot een betere implementatie van het GMD, medicatieschema en andere, reeds bestaande diensten.

Voornaamste doelstellingen van dit programma:

1. Belang van samenwerking rond de chronische patiënt en het medicatieschema in het bijzonder benadrukken.

2. Taak- en rolverdeling in het beheer van het medicatieschema

 

Beschikbare materialen

Binnen dit programma werd een presentatie uitgewerkt, die u in staat moet stellen om een MFO rond het medicatieschema uit te werken. Dit gebeurt aan de hand van (inhoudelijke) casuïstiek waarbij volgende topics besproken kunnen worden:

  • Dienstverlening in de apotheek (GFD, huisapotheker) / huisartsenpraktijk (GMD, Sumehr)

  • (Klinische) meerwaarde van een medicatieschema en de samenwerking hierrond

  • Welke communicatiemiddelen zijn er allemaal?

  • Toelichting bij mijngezondheid.be

Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor de nota rond samenwerking en verantwoordelijkheden bij medicatieschema's

Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen

Stuur ons een boodschap

© 2018 - Domus Medica vzw - KAVA