top of page

Optimaliseren van de (farmaco)therapeutische behandeling bij patiënten met hartfalen

Ongeveer 4 % van de bevolking lijdt aan hartfalen, waarvan 20 % ouder is dan 65 jaar. Het is ook de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopnames bij 65-plussers. HF heeft echter een slechte prognose, waarbij een nieuwe diagnose van HF een hoger sterftecijfer heeft dan de meeste kankers. Hierbij is een vroege opsporing en behandeling van de risicofactoren (hypertensie, verminderde asymptomatische linkerventrikel ejectiefractie) belangrijk om de kans op hartfalen te verkleinen.

 

De medicamenteuze therapie is afhankelijk van de ernst van HF, waarbij de patiënt vaak meerdere geneesmiddelen moet combineren voor een optimaal effect. Er komen echter nog teveel 'geneesmiddel-gerelateerde problemen (GGP) voor zoals onderbehandeling of geneesmiddeleninteracties.

Door betere samenwerking tussen zorgverleners kunnen belangrijke GGP worden opgespoord én opgelost, om zo verdere problemen te vermijden.  

doelstelling

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteit bevorderend programma is bedoeld voor huisartsen en huisapothekers die zich willen toele toeleggen om de behandeling en bijhorende multidisciplinaire zorg te verbeteren voor patiënten met

hartfalen. In het bijzonder focust dit programma zich op:

  • de farmacotherapeutische behandeling 

  • het evalueren en opvolgen van de therapietrouw van lisdiuretica

  • het vermijden van het gebruik van NSAID bij patiënten met hartfalen
     

 

Opgelet: binnen dit programma wordt geen advies gegeven naar welk geneesmiddel dient voorgeschreven te worden in welke situatie. Dit blijft steeds een afweging van de voorschrijver.

Kwaliteitindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode de impact van het MFO evalueren.

  • Identificatie van patiënten met hartfalen in de praktijk/officina

  • Welke patiënten hebben een medicatieschema + GMD?

  • NSAID-gebruik bij deze populatie

  • Correcte dosering van medicatie

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Er zijn heel wat kant-en-klare materialen (draaiboek, steekfiche, casuïstiek...), die u hieronder kan downloaden. Bij voorkeur contacteert u ons en volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

bottom of page