MFO - lokaal project

Een 'MFO' is het uitwerken van een 'lokaal project' in een regio (gemeente, LOK, kring...) op basis van een erkend kwaliteit bevorderend programma vanuit het RIZIV. ​Dit MFO organiseren vergt een bepaalde aanpak, waarbij je verschillende stappen moet doorlopen. Kiest u voor één van onze erkende programma's, dan kan u rekenen op ondersteuning van A tot Z

Veel succes!

 

               Download het draaiboek!

               Download de checklist!

               Download een voorbeeldaanvraag

 

Voorbereiding

​​"Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe. - Abraham Lincoln"

Een succesvol MFO begint bij een goede voorbereiding. Neem daarom aandachtig onderstaande stappen door. Aarzel niet om ons te contacteren voor bepaalde stappen of zelfs de volledige ondersteuning!

1. Inhoudelijk

 • Vul het aanvraagformulier in (klik hier), dan zijn wij op de hoogte en kunnen we u contacteren met de nodige ondersteuning.

 • Woon bij voorkeur een Train the Trainer sessie bij. Heb je één gemist? Geen nood, contacteer ons!

 • Informeer de ELZ-verantwoordelijke dat jullie een MFO willen organiseren. Weet je niet wie dit is? Contacteer je beroepsvereniging!

 • Plan een overlegmoment met de verantwoordelijke huisarts en apotheker

 • Doorloop de didactische materialen en bespreek wat je aan bod wil laten komen.

 • Bekijk welke vorm het best aansluit bij jullie regio (plenair, casuïstiek, kleine groepjes...), maar een interactieve MFO met casuïstiek in kleine groepjes werkt het best!

 • Zoek een moderator indien je iemand extern wenst en brief deze persoon (kan via KAVA of Domus)

 • Spreek direct een datum af om het MFO te 'debriefen'. Bij voorkeur de dag of dagen na het MFO-overleg

2. Logistiek

 • Zoek een geschikte datum, locatie en voorzie catering

 • Bepaal je doelgroep (welke regio, welke praktijken/apotheken)

 • Voorzie een (online) inschrijvingsformulier (kan via KAVA of Domus)

 • Maak een uitnodiging op en verstuur (kan via KAVA of Domus)

3. Administratief

 • Vul het online aanvraagformulier in. Dit is niet verplicht, maar zo zijn we op de hoogte en kunnen we u stap voor stap begeleiden.

 • Vul de RIZIV-aanvraag in (Word en een getekende PDF) en mail naar
  mfo-cmp@riziv.fgov.be (kan met ondersteuning van KAVA of Domus)

 • U ontvangt € 500

 • Maak afspraken omtrent de taakverdeling & financiering (wie doet wat, welke rekening etc...)

4. Accreditatie

 • Ik ben arts: een MFO kan geaccrediteerd worden en doorloopt dezelfde procedure als een normale opleiding. Een MFO kan ook plaatsvinden op een LOK-overleg. U verliest de erkenning van deze LOK niet.

 • Ik ben apotheker: elk MFO-overleg is automatisch geaccrediteerd. U dient na het MFO een aanwezigheidsbestand (.CSV of papier) in te dienen bij Pharfolio of uw lokale beroepsvereniging.

Overleg zelf ('MFO')

 

De meeste MFO's nemen maximaal 2 uur in beslag, waarbij het meest van de tijd gaat naar het inhoudelijke. Besteed echter ook voldoende tijd aan de inleiding (waarom zitten we hier?), de introductie van iedereen en de 'wrap-up' achteraf.

1. Onthaal

 • Voorzie aanwezigheidslijsten of registratie met e-ID (kan via KAVA of Domus)

 • Druk de syllabus voor de deelnemers af en voorzie enkele exemplaren meer (kan via KAVA of Domus)

 • Voorzie de presentatie, een laptop en eventueel pointer

2. Inleiding

 • Verwelkom de deelnemers en stel jezelf/de moderator kort voor

 • Doe een 'tour de table' - vraag aan iedereen om zich kort voor te stellen (naam, waar werkzaam en functie)

 • Leg de bedoeling van de avond uit. Schets kort wat het MFO inhoudt

 • Duur: 15 minuten

3. Inhoudelijke discussie

 • Het inhoudelijke aspect wordt bepaald door de voorbereiding

 • Onthoud dat casuïstiek veel meer interactie en concrete voorstellen naar boven brengt

 • Duur: max. 1u30

4. Afspraken

 • Maak duidelijke en concrete afspraken met de deelnemers

 • Spreek af welke indicatoren er worden vooropgesteld, hoe en wanneer die te evalueren en wie die opvolgt (bij voorkeur de organisatoren)

 • Leg direct een volgende datum vast

 • Duur: 15 minuten

5. Debriefing van het MFO

 • Stuur de dag erop een evaluatieformulier (klik hier voor de link) rond naar alle deelnemers (kan met ondersteuning van Domus Medica of KAVA)

 • Bespreek deze evaluatie van het MFO met de organiserende arts en apotheker. Wat was goed, wat kon beter (klik hier voor de link). Enkel hieruit kan je leren en het de volgende keer nog beter doen (kan met ondersteuning van Domus Medica of KAVA)

 • Vraag de moderator om ook een evaluatie in te vullen (klik hier).

 • Maak afspraken rond het verslag (zie onder)

 

Opvolging na het MFO

De eerste dagen na het MFO dienen er een aantal zaken te worden opgevolgd. Hiervoor legt u best een kort moment vast. Dit houdt ondermeer een verslag van het MFO in, maar ook een opvolging en evaluatie.

 

1. Verslag

 • Maak gebruik van de RIZIV-template (klik hier)

 • Beschrijf duidelijk wat jullie aan bod hebben laten komen en welke afspraken er zijn gemaakt binnen het MFO (kan met ondersteuning van Domus Medica of KAVA)

 • Geef duidelijk weer welke indicatoren er zullen gebruikt worden en wanneer de evaluatie zal plaats vinden.

 • Stuur het Word-bestand, plus de getekende PDF door naar mfo-cmp@riziv.fgov.be

 • U ontvangt € 750

Klik hieronder voor voorbeeldverslagen ter inspiratie

2. Opvolgmail

 • Stuur een opvolg email naar alle deelnemers, maar ook iedereen die was uitgenodigdmet volgende zaken

 

Kwaliteit bevorderend traject

Een MFO of lokaal project biedt je de mogelijkheid om rond een bepaald onderwerp de zorg te verbeteren. Dit kan u doen door een kwaliteit bevorderend traject op te starten door middel van 'kwaliteitsindicatoren'. Dit zijn objectieve meetpunten waaraan u de impact van het MFO kan evalueren.

1. SMART

 • Kies steeds indicatoren volgens het SMART-principe

  • Specifiek

  • Meetbaar

  • Acceptabel

  • Realistisch

  • Tijdsgebonden

 • Vergelijk steeds de periode voor en na het MFO

 • Heeft u nog nooit gewerkt met indicatoren? Begin dan met eenvoudige indicatoren. Bij het volgende MFO-project kan u dan een stapje verder gaan.

2. Voorbeelden

 • Griepvaccinatiegraad bij patiënten met diabetes of TNF-remmers, voor en na het MFO

 • Percentage chronische patiënten met een GMD in de praktijk die eveneens een huisapotheker hebben in de periode voor en na het MFO
 • Aantal van de laatste tien patiënten aan wie u een DOAC heeft voorgeschreven/afgeleverd die de juiste dosis bij DOAC krijgen (cf. richtlijn)
 • Geïdentificeerde risicopatiënten bij CNI

3. Financieel

 • Het RIZIV voorziet een bijkomende tegemoetkoming van € 750 indien u een evaluatie maakt van het kwaliteit bevorderend traject. Hiervoor dient u eveneens een verslag op te stellen.

 

Financieel

Het RIZIV stelt financiële middelen ter beschikking aan de lokale projecten voor het organiseren van 'MFO'. Hierbij kan een lokaal project tot € 2500 ondersteuning krijgen indien ze gebruik maken van een erkend kwaliteit bevorderend programma.

 

 

We raden sterk aan om de verdeling van de financiering op een transparante manier te bespreken binnen de lokale projecten. Ook raden we aan om de facturen en onkostennota's steeds bij te houden voor eventuele a posteriori controle. Hier kan u een voorstel tot verdeling van het budget.

* Indien u beroep doet op een animator, kan u een extra vergoeding ontvangen hiervoor. Die vergoeding is afhankelijk van de kostprijs van die animatoren, met een maximum van 500 EURO. Hiervoor moet u een kopie van de originele factuur opsturen naar mfo-cmp@riziv.fgov.be . Het RIZIV betaalt het bedrag van deze factuur op het rekeningnummer van het projectnummer of van de animator. Opgelet: indien de animator(en) tevens de organiserende arts/apotheker is, moet hier een verklaring op eer aan toegevoegd worden dat een opleiding werd gevolgd. Dit kan steeds gecontroleerd worden bij de organisatoren van de train-the-trainer sessies.

Startgeld

€ 500

Bestemd voor de logistieke
kosten en voorbereiding.

=> Stuur aanvraag op naar

mfo-cmp@riziv.fgov.be

Moderator

€ 500*

Bestemd voor de

moderator(en) te betalen

=> Duid aan op de aanvraag

'ik maak gebruik van een animator'

Verslag

€ 750

Bestemd voor het opmaken

van het verslag

 

=> Stuur het verslag op naar

mfo-cmp@riziv.fgov.be

Evaluatie

€ 750

Bestemd voor de evaluatie van het kwaliteit bevorderend traject

=> Stuur het verslag op naar

mfo-cmp@riziv.fgov.be