Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen

Stuur ons een boodschap

© 2018 - Domus Medica vzw - Kava beroepsvereniging

abg.png

Veilig minder antibiotica

Overconsumptie van antibiotica leidt tot resistentie, waardoor antibiotica niet meer zullen werken op het moment dat ze nodig zijn. In België zien we het aantal verpakkingen wel dalen, maar blijft het aantal Defined Daily Dose (DDD) stabiel. Wat het gebruik van chinolonen betreft is België met 0,8 DDD/1000 inwoners/dag zelfs bij de koplopers in Europa.                                   

 

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteitsbevorderend programma is bedoeld om enerzijds patiënten beter te informeren én te sensibiliseren over het goed gebruik van antibiotica en anderzijds om op een veilige manier minder, maar beter antibiotica voor te schrijven. Daarnaast worden ook tools aangereikt om beter samen te werken tussen arts en apotheker.

 

Modules & materialen

Vanuit het kwaliteit bevorderend programma bieden we verschillende modules en materialen aan, die u in staat moeten stellen om succesvol een MFO te organiseren. U kan met andere woorden zelf uw lokaal MFO-project samen stellen op basis van de beschikbare modules & materialen.

Opgelet; deze documenten werden goedgekeurd in oktober 2019 en wij voorzien geregeld een update. Er kunnen echter steeds wijzigingen zijn tussen de meest recente versie en het moment dat u een MFO-project organiseert. We zouden u echter aanraden om eerst contact op te nemen met ons en bij voorkeur volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

Modules

Het kwaliteit bevorderend programma is opgebouwd rond verschillende modules, waar u zelf uit kan kiezen.

 

Module 1; luchtweginfecties

Welke indicaties zijn er voor antibiotica en wanneer zijn ze effectief? Welke keuze maak je best en hoe maak je afspraken tussen apothekers en artsen zodat de kans op resistentie zo klein mogelijk blijft.

Module 2; urineweginfecties

Deze module focust zich op welke antibiotica een plaats hebben bij urineweginfecties en hoe ze het best gebruikt worden.

 

Module 3; effectief communiceren met patiënten

De perceptie en verwachtingen van patiënten rond antibiotica zijn vaak verkeerd. Het is niet altijd eenvoudig om hier gepast mee om te gaan. Door middel van brochures, videofilmpjes
en concrete (communicatie)tips kan u hiermee aan de slag in je praktijk of apotheek.

 

Deze modules worden best begeleid aan de hand van een goede presentatie. In bijlage vindt u een kant-en-klare presentatie die u kan gebruiken. Waar nodig is er toelichting gegeven bij notities en er is steeds een bronvermelding. U kan zelf zaken toevoegen, of bepaalde aspecten minder belichten.

Klik hier voor de modules (PowerPoint)

Achtergrond bij antibiotica

 

Een goede achtergrondkennis is belangrijk als u een MFO-project wil opzetten. Recent werden de BAPCOC-richtlijnen geüpdatet. Deze kunnen dienen als voorbereiding voor de moderator.

Klik hier voor de richtlijnen

Folder ​

Goede informatie naar de patiënt is essentieel. U kan daarvoor deze folder gebruiken. 

Klik hier voor de folder

E-learning GRACE INTRO ​

U kan als zorgverstrekker ook de e-learning 'GRACE INTRO' volgen. Deze e-learning overloopt de elementen van een doeltreffende consultatie en biedt u ook de elektronische versie van de patiëntbrochure “Omgaan met hoestklachten”. Deze brochure wordt
best interactief gebruikt tijdens de consultatie. Op het einde de training, in de rubriek «Meer weten», worden relevante links voorgesteld i.v.m. goed gebruik van antibiotica.

Klik hier voor de e-learning

Klik hier voor het project 'GRACE'

 

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode nagaan in welke mate het MFO zinvol was.

Klik hier welke indicatoren we voorstellen en hoe je deze kan opvolgen!
 

 

Stuurgroep

Verantwoordelijke MFO-programma

Gert.merckx@domusmedica.be

Dhr. Gert Merckx

Onderzoeker UA

Prof. Dr. Sybil Anthierens

Hoofddocent Vakgroep Huisartsgeneeskunde UGent

Prof. Dr. Samuel Coenen

Docent Vakgroep Huisartsgeneeskunde UGent

Prof. Dr. An De Sutter

Verantwoordelijke MFO (KAVA)

Apr. Silas Rydant

Huisarts WGC Nieuw Gent

Dr. Ellen Van Leeuwen

 

Referenties

1. Adriaenssens N, Coenen S, Tonkin-Crine S, et al. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): disease-specific quality indicators for outpatient antibiotic prescribing. BMJ Quality & Safety 2011;20(9):764-72 doi: 10.1136/bmjqs.2010.049049[published Online First: Epub Date]|.

2. WONCA. ICPC-2-R. International Classification of Primary Care. Revised Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2005.

3. Adriaenssens N, Bartholomeeusen S, Ryckebosch P, et al. Quality of antibiotic prescription during office hours and out-of-hours in Flemish primary care, using European quality indicators. Eur J Gen Pract 2014;20:114-20

4. Colliers A, Adriaenssens N, Anthierens S, et al. Antibiotic Prescribing Quality in Out-of-Hours Primary Care and Critical Appraisal of Disease-Specific Quality Indicators. Antibiotics 2019;8(2) doi: 10.3390/antibiotics8020079[published Online First: Epub Date]|.