top of page
abg.png

Veilig minder antibiotica

Overconsumptie van antibiotica leidt tot resistentie, waardoor antibiotica niet meer zullen werken op het moment dat ze nodig zijn. In België zien we het aantal verpakkingen wel dalen, maar blijft het aantal Defined Daily Dose (DDD) stabiel. Wat het gebruik van chinolonen betreft is België met 0,8 DDD/1000 inwoners/dag zelfs bij de koplopers in Europa.                                   

doelstelling

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteitsbevorderend programma is bedoeld om enerzijds
patiënten beter te informeren én te sensibiliseren over het goed gebruik
van antibiotica en anderzijds om op een veilige manier minder, maar

beter antibiotica voor te schrijven. Daarnaast worden ook tools aangereikt
om beter samen te werken tussen arts en apotheker.

ab.png
Beschikbare materialen

Modules & materialen

Vanuit het kwaliteit bevorderend programma bieden we verschillende modules en materialen aan, die u in staat moeten stellen om succesvol een MFO te organiseren. U kan met andere woorden zelf uw lokaal MFO-project samen stellen op basis van de beschikbare modules & materialen.

De drie modules zijn;

 1. Antibioticabeleid bij luchtweginfecties bij volwassenen

 2. Antibioticabeleid bij luchtweginfecties bij kinderen

 3. Antibioticabeleid bij urineweginfecties

​​

Hiernaast zijn er ook verschillende materialen beschikbaar, waaronder presentaties, casussen, filmpjes, een e-learning, tips om beter te communiceren met de patiënt ... .

            Klik hier voor de opname van de Train-the-trainer

          

           Klik hier voor de materialen van de train the trainer (update 01/02/2024)!

 

 

           Klik hier voor de materialen (update 22/01/2020)!

           Cliquez ici pour la documentation en Français

                          Klik hier voor de nieuwe BAPCOC-gids!

           Klik hier voor de e-learning 'veilig minder antibiotica' (FOD Volksgezondheid)!

Opgelet; deze documenten werden goedgekeurd in 2019 en geüpdatet in januari 2020. Wij voorzien geregeld een update. Er kunnen echter steeds wijzigingen zijn tussen de meest recente versie en het moment dat u een MFO-project organiseert. We zouden u echter aanraden om eerst contact op te nemen met ons en bij voorkeur volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

bapcoc_commission.png
el.jpg
indicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode nagaan in welke mate het MFO zinvol was.

 

        ​​​ Klik hier om te weten welke indicatoren we voorstellen en hoe je deze kan opvolgen!

 

        

         Interesse? Stuur ons een mail!

stuurgroep

Stuurgroep

gert.jpg

Dhr. Gert Merckx

Verantwoordelijke MFO-programma

Gert.merckx@domusmedica.be

sa.jpg

Prof. Dr. Sybil Anthierens

Hoofddocent Vakgroep Family Medicine & Population Health UAntwerpen

sc.png

Prof. Dr. Samuel Coenen

Hoogleraar Vakgroep Family Medicine & Population Health UAntwerpen

ads.png

Prof. Dr. An De Sutter

Hoofddocent Vakgroep Huisartsgeneeskunde UGent

silas2.png

Apr. Silas Rydant

Verantwoordelijke MFO (KAVA)

evl.png

Dr. Ellen Van Leeuwen

Huisarts WGC Nieuw Gent

referenties

Referenties

 

 1. Colliers A, Adriaenssens N, Anthierens S, Bartholomeeusen S, Philips H, Remmen R, Coenen S. Antibiotic prescribing quality in out-of-hours primary care and critical appraisal of disease-specific quality indicators. Antibiotics-Basel 2019;8(2):79.

 2. Little P, Stuart B, Francis N, Douglas E, Tonkin-Crine S, Anthierens S, Cals JWL, Melbye H, Santer M, Moore M, Coenen S, Butler CC, Hood K, Kelson M, Godycki-Cwirko M, Mierzecki A, Torres A, Llor C, Davies M, Mullee M, O’Reilly G, van der Velden A, Geraghty AWA, Goossens H, Verheij T, Yardley L on behalf of the GRACE consortium. Antibiotic Prescribing for Acute Respiratory Tract Infections 12 Months After Communication and CRP Training: A Randomized Trial. Ann Fam Med 2019; 17: 125-32.

 3. Ieven M, Coenen S, Loens K, Lammens C, Coenjaerts F, Vanderstraeten A, Henriques B, Crook D, Huygen K, Butler CC, Verheij TJM, Little P, Zlateva K, van Loon A, Claas E, Goossens H on behalf of the GRACE Consortium. Aetiology of Lower Respiratory Tract Infections in Primary Care: a Prospective Study in 11 European Countries. Clin Microb Infect 2018; 24:1158-63.

 4. Oppong R, Smith RD, Little P, Verheij T, Butler CC, Goossens H, Coenen S, Jowett S, Roberts TE, Achana F, Stuart B, Coast J. Cost-effectiveness of internet-based training for primary care clinicians on antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections in Europe. J Antimicrob Chemother. 2018;73:3189-98.

 5. Bruyndonckx R, Hens N, Verheij T, Aerts M, Ieven M, Butler C, Little P, Goossens H, Coenen S. Development of a prediction tool for patients presenting with acute cough in primary care: a prognostic study spanning six European countries. Br J Gen Pract 2018; 68:e342-50.

 6. Stewardson A, Vervoort J, Adriaenssens N, Coenen S, Godycki-Cwirko M, Kowalczyk A, Huttner B, Lammens C, Malhotra-Kumar S, Goossens H, Harbarth S for the SATURN WP1 and WP3 Study Groups. Effect of outpatient antibiotics for urinary tract infections on antimicrobial resistance among commensal Enterobacteriaceae: a multinational prospective cohort study. Clin Microbiol Infec 2018; 24: 972-9.

 7. Newitt S, Anthierens S, Coenen S, Lo Fo Wong D, Salvi C, Puleston R, Ashiru-Oredope D. Expansion of the ‘Antibiotic Guardian’ one health behavioural campaign across Europe to tackle antibiotic resistance: pilot phase and analysis of AMR knowledge. Eur J Pub Health 2018; 28:437-9.

 8. Teepe J, Broekhuizen BDL, Goossens H, Hordijk PM, Loens K, Lammens C, Ieven M, Little P, Butler CC, Coenen S, Godycki-Cwirko M, Henriques-Normark B, Verheij TJM on behalf of the GRACE consortium. Clinical relevance of bacterial resistance in lower respiratory tract infection in primary care. Br J Gen Pract 2018;68: e627-e32.

 9. Bruyndonckx R, Stuart B, Little P, Hens N, Ieven G, Butler C, Verheij T, Goossens H, Coenen S. Amoxicillin for acute lower respiratory tract infection in primary care: subgroup analysis by bacterial and viral etiology. Clin Microbiol Infec 2018; 24:871-6.

 10. Tyrstrup M, van der Velden A, Engstrom S, Goderis G, Molstad S, Verheij T, Coenen S, Adriaenssens N. Antibiotic prescribing in relation to diagnoses and consultation rates in Belgium, the Netherlands and Sweden: use of European quality indicators. Sc J Prim Health Care 2017;35:10-18.

 11. Gillespie D, Farewell D, Brookes-Howell L, Butler CC, Coenen S, Francis N, Little P, Stuart B, Verheij T, Hood K on behalf of the GRACE consortium. Determinants of initiation, implementation, and discontinuation of amoxicillin by adults with acute cough in primary care. Patient Prefer Adherence 2017; 11: 561-9.

 12. Bruyndonckx R, Hens N, Aerts M, Goossens H, Latour K, Catry B, Coenen S. Persistence of antimicrobial resistance in respiratory streptococci. J Glob Antimicrob Re 2017;8:6-12.

 13. Oppong R, Smith RD, Little P, Verheij T, Butler CC, Goossens H, Coenen S, Moore M, Coast J. Cost effectiveness of amoxicillin for lower respiratory tract infections in primary care: an economic evaluation accounting for the cost of antimicrobial resistance. Br J Gen Pract 2016;66:e633-e639.

 14. Tonkin-Crine S, Anthierens S, Hood K, Yardley L, Cals JWL, Francis NA, Coenen S, van der Velden AW, Godycki-Cwirko M, Llor C, Butler CC, Verheij TJM, Goossens H, Little P and on behalf of the GRACE INTRO/CHAMP consortium. Discrepancies between qualitative and quantitative evaluation of randomised controlled trial results: achieving clarity through mixed methods triangulation. Implem Sci 2016;11(1):1-8.

 15. Teepe J, Broekhuizen BDL, Loens K, Lammens C, Ieven M, Goossens H, Little P, Butler CC, Coenen S, Godycki-Cwirko M, Verheij T on behalf of the GRACE Consortium. Disease Course of Lower Respiratory Tract Infection With a Bacterial Cause. Ann Fam Med 2016;14:534-9.

 16. Malhotra-Kumar S, Van Heirstraeten L, Coenen S, Lammens C, Adriaenssens N, Kowalczyk A, Godycki-Cwirko M, Bielicka Z, Hupkova H, Lannering C, Mölstad S, Fernandez-Vandellos P, Torres A, Parizel M, Ieven G, Butler C, Verheij T,Little P, Goossens H. Impact of Amoxicillin Therapy on Resistance Selection in Patients with Community-Acquired Lower Respiratory Tract Infections: A Randomised, Placebo-Controlled Study. J Antimicrob Chemother 2016;71:3258-67.

 17. Teepe J, Little P, Elshof N, Broekhuizen BDL, Moore M, Stuart B, Butler CC, Hood K, Ieven M, Coenen S, Goossens H, Verheij TJM on behalf of the GRACE consortium. Amoxicillin for clinically unsuspected pneumonia in primary care: subgroup analysis. Eur Resp J 2016;47:327-30.

 18. Anthierens S, Tonkin-Crine S, Cals JW, Coenen S, Yardley L, Brookes-Howell L, Fernandez-Vandellos P, Krawczyk J, Godycki-Cwirko M, Llor C, Butler CC, Verheij T, Goossens H, Little P, Francis NA on behalf of the GRACE/CHAMP INTRO team. Clinicians’ views and experiences of interventions to enhance the quality of antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections. J Gen Intern Med 2015;30:408-16.

 19. Moore M, Stuart B, Coenen S, Butler CC, Goossens H, Verheij TJ, Little P on behalf of the GRACE consortium. Amoxicillin for acute lower respiratory tract infection in primary care: subgroup analysis of potential high-risk groups. Br J Gen Pract 2014;64:e75-e80.

 20. Earnshaw S, Mancarella G, Mendez A, Todorova B, Magiorakos AP, Possenti E, Stryk M, Gilbro S, Goossens H, Albiger B, Monnet DL, on behalf of the European Antibiotic Awareness Day Technical Advisory Committee, on behalf of the European Antibiotic Awareness Day Collaborative Group. European Antibiotic Awareness Day: a five-year perspective of Europe-wide actions to promote prudent use of antibiotics. Euro Surveill 2014;19:10-7.

 21. Tonkin-Crine S, Anthierens S, Francis NA, Brugman C, Fernandez-Vandellos P, Krawczyk J, Llor C, Yardley L, Coenen S, Godycki-Cwirko M, Butler CC, Verheij TJM, Goossens H, Little P, Cals JW on behalf of the GRACE INTRO team. Exploring patients’ views of primary care consultations with contrasting interventions for acute cough: a six-country European qualitative study. npj Prim Care Respir Med 2014;24:14026.

 22. Adriaenssens N, Bartholomeeussen S, Ryckebosch Ph, Coenen S. Quality of antibiotic prescription during office hours and out-of-hours in Flemish primary care, using European quality indicators. Eur J Gen Pract 2014; 20:114-20.

 23. Coenen S, Francis N, Kelly M, Hood K, Nuttall J, Little P, Verheij TJM, Melbye H, Goossens H, Butler CC on behalf of the GRACE Project Group. Are patient views about antibiotics related to clinician perceptions, management and outcome? A multi-country study in outpatients with acute cough. Plos One 2013; 8(10):e76691.

 24. Little P, Stuart B, Francis N, Tonkin-Crine S, Douglas E, Anthierens S, Cals JWL, Melbye H, Santer M,Moore M, Coenen S, Butler C, Hood K, Kelly M, Godycki-Cwirko M, Mierzecki A, Torres A,Llor C, Davies M,Mullee M, O’Reilly G, van der Velden A, Geraghty AWA, Goossens H, Verheij T, andYardley L on behalf of the GRACE consortium. Effects ofinternet-based training on antibiotic prescribing for acuterespiratory tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlledtrial. Lancet 2013:382:1175-82.

 25. van Vugt SF, Verheij T, Jong PD, Butler C, Hood K, Coenen S, Goossens H, Little P, Broekhuizen BDL on behalf of the GRACE Project Group. Diagnosing pneumonia in patients with acute cough: clinical judgment compared to chest radiography. Eur Respir J 2013;42:1076-82.

 26. Blommaert A, Coenen S, Gielen B, Goossens H, Hens N, Beutels P. Patient and prescriber determinants for the choice between amoxicillin and broader spectrum antibiotics: a nationwide prescription level analysis. J Antimicrob Chemother 2013; 68:2383-92.

 27. van Vugt S, Broekhuizen L, Lammens C, Zuithoff P, de Jong PA, Coenen S, Ieven M, Butler CC, Goossens H, Little P, Verheij T. Use of serum C reactive protein and procalcitonin concentrations in addition to symptoms and signs to predict pneumonia in patients presenting to primary care with acute cough: diagnostic study. BMJ 2013;346:f2450.

 28. Tonkin-Crine S, Yardley L, Coenen S, Fernandez-Vandellos P, Krawczyk J,Touboul P, Verheij T, Little P. Strategies to promote prudent antibiotic use: exploring the views of professionals who develop and implement guidelines and interventions. Fam Pract 2013;30:88-95. Little P, Stuart B, Moore M, Coenen S, Butler CC, Godycki-Cwirko M, Mierzecki A, Chlabicz S, Torres A, Almirall J, Davies M, Schaberg T, Molstad S, Blasi F, De Sutter A, Kersnik A, Hupkova H, Touboul P, Hood K, Mullee M, O’Reilly G, Brugman C, Goossens H, Verheij T on behalf of the GRACE Consortium. Amoxicillin for uncomplicated acute lower respiratory tract infection in primary care: a 12 country randomised placebo controlled trial. Lancet Infect Dis 2013;13:123-9.

 29. Anthierens S, Tonkin-Crine S, Douglas E, Fernandez-Vandellos P, Krawczyk J, Llor C, Cals J, Francis N, Yardley L, Coenen S, Verheij T, Goossens H, Little P and the GRACE INTRO study team. General practitioners' views on the acceptability and applicability of a web-based intervention to reduce antibiotic prescribing for acute cough in multiple European countries: a qualitative study prior to a randomised trial. BMC Family Practice 2012, 13:101.

 30. Francis N, Gillespie D, Nuttall J, Hood K, Little P, Verheij T, Goossens H, Coenen S, Butler CC.

 31. Francis N, Gillespie D, Nuttall J, Hood K, Little P, Verheij T, Coenen S, Cals JW, Goossens H, Butler CC on behalf of the GRACE Project Group. Antibiotics for acute cough: an international observational study of patient adherence. Br J Gen Pract 2012;62:e429-37.

 32. Brookes-Howell L, Hood K, Cooper L, Little P, Verheij T, Coenen S, Godycki-Cwirko M, Melbye H, Krawczyk J, Borras-Santos J, Worby P, Jakobsen K, Goossens H, Butler CC. Understanding variation in primary medical care: a nine-country qualitative study of clinicians’ accounts of the nonclinical factors that shape antibiotic prescribing decisions for lower respiratory tract infection. BMJ Open 2012;2(4).

 33. Brookes-Howell L, Hood K, Cooper L, Coenen S, Little P, Verheij T, Godycki-Cwirko M, Melbye H, Krawczyk J, Borras-Santos J, Jakobsen K, Worby P, Goossens H, Butler CC. Clinical influences on antibiotic prescribing decisions for lower respiratory tract infection: a nine country qualitative study of variation in care. BMJ Open 2012; 2 (3).

 34. Adriaenssens N, Coenen S, Tonkin-Crine S, Verheij T, Little P, Goossens H and the ESAC Project Group. European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC): disease-specific quality indicators for outpatient antibiotic prescribing. BMJ Quality & Safety 2011; 20:764-72.

 35. Wood J, Butler CC, Hood K, Kelly M, Verheij T, Little P, Torres A, Blasi F, Schaberg T, Goossens H, Nuttall J, Coenen S. Antibiotic prescribing for adults with acute cough: congruence with guidelines in European primary care. Eur Resp J 2011;38:112-8.

 36. Butler CC, Kelly M, Hood K, Schaberg T, Melby H, Serra-Prat M, Blasi F, Little P, Verheij T, Mölstad S, Godycki-Cwirko M, Edwards P, Almirall J, Torres A, Rautakorpi U-M, Nuttall J, Goossens H, Coenen S. Antibiotic prescribing for discoloured sputum in acute cough/LRTI. Eur Resp J 2011:38:119-25.

 37. Tonkin-Crine S, Yardley L, Coenen S, Fernandez-Vandellos P, Krawczyk J, Touboul P, Verheij T, Little P. GPs' views in five European countries of interventions to promote prudent antibiotic use. Br J Gen Pract 2011;61:e252-e261.

 38. Michiels B, Thomas I, Van Royen P, Coenen S. Clinical prediction rules combining signs, symptoms and epidemiological context to distinguish influenza from influenza-like illnesses in primary care: a cross sectional study. BMC Family Practice 2011, 12:4.

 39. Butler CC, Hood K, Kelly MJ, Goossens H, Verheij T, Little P, Hasse M, Torres A, Mölstad S, Godycki-Cwirko M,Almirall J, Blasi F, Schaberg T, Edwards P, Rautakorpi U-M, Hupkova H, Wood J, Nuttall J, Coenen S. Treatment of acute cough/lower respiratory tract infection by antibiotic class and associated outcomes: a 13 European country observational study in primary care. J Antimicrob Chemother 2010;65:2472-8.

 40. Earnshaw S, Monnet DL, Duncan B, O'Toole J, Ekdahl K, Goossens H, European Antibiotic Awareness Day Technical Advisory Committee; European Antibiotic Awareness Day Collaborative Group. European antibiotic awareness day, 2008-the first Europe-wide public information campaign on prudent antibiotic use: methods and survey of activities in participating countries. Eurosurveillance 2009;14:23-30.

 41. Butler CC, Hood K, Verheij T, Little P, Melbye H, Nuttall J, Kelly MJ, Mölstad S, Godycki-Cwirko M, Rautakorpi U, Torres A, Gillespie D, Almirall J, Coenen S, Goossens H. Variation in antibiotic prescribing and its impact on recovery in patients with acute cough in primary care: prospective study in 13 countries. BMJ 2009;338:b2242.

 42. Coenen S, Costers M, De Corte S, De Sutter A, Goossens H. The first European Antibiotic Awareness Day after a decade of improving outpatient antibiotic use in Belgium. Acta Clin Belg 2008:63:296-300.

bottom of page