top of page

Kwaliteit bevorderende programma's

Een goed MFO-onderwerp is voor huisarts en apotheker wetenschappelijk relevant en praktijkgericht. Het biedt concrete, nuttige en haalbare kwaliteit verbeterende oplossingen. Er bestaan kant-en-klare erkende 'kwaliteit bevorderende programma's', waarvoor u op financiering kan rekenen vanuit het RIZIV.

Er zijn verschillende niveau's van MFO:

  • Niveau 1: er is nog geen structureel / frequent overleg

  • Niveau 2: er is regelmatig overleg, maar weinig tot geen concrete afspraken

  • Niveau 3: er is regelmatig overleg met concrete afspraken

  • Niveau 4: er is regelmatig overleg met concrete afspraken die ook gemeten en geëvalueerd worden

Indien het de eerste maal is dat u een MFO wil organiseren, raden we aan om ons 'instap-MFO' te organiseren. Dit MFO is ideaal om mee te starten en focust op het leren kennen en begrijpen van elkaar, maar ook de verschillende diensten die bestaan om de patiënt te ondersteunen. Hierna kan u verder evolueren naar niveau twee, drie en vier.

Vanaf niveau twee kan er echt inhoudelijk gewerkt worden en dan kan u kiezen uit onderstaande goedgekeurde MFO-programma's.

Programma's in de kijker

vacc.png

VACCINATIE
 

Verhogen van de vaccinatiegraad

flat-lay-pills-brain-human-shape.jpg

ANTI-
PSYCHOTICA

Rationeel omgaan met antipsychotica

Inhalatoren-615x410.jpg

INHALATOREN

Verbeteren outcomes bij astma & COPD door goed gebruik inhalatoren 

MFO-programma's

Red love hart op hart

HARTFALEN

 

Optimaliseren van de medicatie bij hartfalen

MicrosoftTeams-image.png

MEDICATION REVIEW TYPE 3

Kritische analyse van het medicatiegebruik 

antidepressiva.jpg

ANTI-
DEPRESSIVA

Optimalisatie van antidepressiva bij depressie

orange triancl.png

FARMACO-VIGILANTIE

Omgaan met bijwerkingen en RMA-materiaal

chol.png

LIPIDEN-MANAGEMENT

Lipidenmanagement in de eerste lijn

osteoporose-en-rugklachten_1.jpg

OSTEOPOROSE

 

Optimalisatie van de osteoporose behandeling

blood-1813410_1920.jpg

DOAC

Veilig gebruik van directe orale anticoagulantia

nieren.jpg

CNI

Multidisciplinaire aanpak van chronische nierinsufficiëntie

Intensive Diabetische zorg voor patiënte

DIABETES

Betere omkadering van diabetes type 2 in de 1e lijn.

tnf.png

TNF-REMMERS

Betere begeleiding van patiënten op TNF-remmers

headach-again-1465997.jpg

OPIOÏDEN

 

Zorgvuldig gebruik van opioïden in de 1e lijn

photo_118679_20181230.jpg

ANTIBIOTICA

Veilig minder antibiotica gebruiken

Jicht grote teen opgezwollen.jpg

JICHT

 

Optimalisatie van de medicatie bij jicht

Programma's van onze partners

Naast onze programma's zijn er ook programma's van onze partners erkend.

foto.png

VALPREVENTIE 

Rationeel gebruik van slaapmedicatie

Logo website.jpg

MAGISTRAAL 

Een additionele therapeutische optie

bottom of page