top of page
Sara De Schutter.jpg
doelstelling

Doelstelling programma

Met dit kwaliteit bevorderend programma willen we het zorgvuldig gebruik van antidepressiva in België verbeteren door in te zetten op een betere samenwerking huisarts-huisapotheker. Op het einde worden er concrete afspraken gemaakt, die kunnen opgevolgd worden door indicatoren.

 

Het MFO-programma focust zich op een goede opstart van antidepressiva bij depressie, geneesmiddel gerelateerde problemen (GGP) bij antidepressiva en het veilig afbouwen van antidepressiva.


In de praktijk zijn er echter een aantal geneesmiddel-gerelateerde problemen (GGP) die optreden in de behandeling van met antidepressiva:

  • De opstart van antidepressiva bij depressie

  • Geneesmiddel-gerelateerde problemen bij antidepressiva

  • Veilig afbouwen van antidepressiva

Door betere samenwerking tussen zorgverleners kunnen belangrijke GGP worden opgespoord én opgelost, om zo verdere problemen te vermijden.  

 

Opgelet: binnen dit programma wordt geen advies gegeven naar welk geneesmiddel dient voorgeschreven te worden in welke situatie. Dit blijft steeds een afweging van de voorschrijver.

Kwaliteitindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode de impact van het MFO evalueren.

  • Aantal patiënten langer dan 12 maand antidepressiva

  • Aantal patiënten afgebouwd

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Er zijn heel wat kant-en-klare materialen (draaiboek, steekfiche, casuïstiek...), die u hieronder kan downloaden. Bij voorkeur contacteert u ons en volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

bottom of page