Farmacovigilantie

De geneesmiddelenbewaking (farmacovigilantie) kan worden omschreven als het geheel van technieken voor de evaluatie van het risico van het optreden van bijwerkingen van geneesmiddelen nadat ze op de markt zijn gebracht. De geneesmiddelenbewaking heeft als primaire doel de bescherming van de patiënten te garanderen. Dit gebeurt door:

 1. De vroege opsporing van onbekende of onvoldoende gedocumenteerde bijwerkingen en interacties.

 2. De opsporing van een verhoging van de frequentie van een gekende bijwerking.

 3. De identificatie van risicofactoren en van mechanismen die aan de basis liggen van het optreden van bijwerkingen.

 4. Het permanent herbeoordelen van de risico-batenverhouding van geneesmiddelen.

 5. Het verspreiden van informatie over bijwerkingen en interacties zodat ze minder zouden voorkomen en er minder therapeutische vergissingen zouden gebeuren.

Recente studies tonen aan dat er een onderrapportering is van bijwerkingendoor zowel arts, apothekers als patiënten. Bijkomende educatie en afspraken zijn noodzakelijk.

 

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteitsbevorderend programma is bedoeld om artsen en apothekers te informeren en te sensibiliseren rond de verantwoordelijkheid en de taken mbt geneesmiddelenbewaking.

 1. Bewustwording van de zorgverstrekkers omtrent nut van farmacovigilantie

 2. Kennis vergroten van de huisarts en apotheker met betrekking tot farmacovigilantie met een focus op bijwerkingen en het Risk Management Plan (RMP)

 3. Maken van goede afspraken omtrent communicatie rond (gekende) bijwerkingen

 4. Maken van goede afspraken omtrent het verdelen van RMA-materiaal

 

Materialen

Vanuit het kwaliteit bevorderend programma bieden we verschillende modules en materialen aan, die u in staat moeten stellen om succesvol een MFO te organiseren. U kan met andere woorden zelf uw lokaal MFO-project samen stellen op basis van de beschikbare modules & materialen.

Opgelet; deze documenten werden goedgekeurd in oktober 2020 en wij voorzien geregeld een update. Er kunnen echter steeds wijzigingen zijn tussen de meest recente versie en het moment dat u een MFO-project organiseert. We zouden u echter aanraden om eerst contact op te nemen met ons en bij voorkeur volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

en van de laatste informatie voorzien.

       Klik hier voor de meest recente versie

 

Afspraken & kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject'  op te zetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode nagaan in welke mate het MFO zinvol was.

Voorbeelden van afspraken en indicatoren;

 

- Gedurende een maand worden er folders meegegeven en posters opgehangen omtrent bijwerkingen en

het melden ervan.

- Aantal keer dat een gemelde bijwerking werd genoteerd in het medisch en farmaceutisch dossier van een patiënt

       Klik hier voor de meest recente versie

 

​​

 

 

Stuurgroep

Dhr. Gert Merckx

Coördinator programma

Kennisdomeinverantwoordelijke kringen (Domus Medica)

Dr. Peter Hoffman

Huisarts (Snellegem)

x

Apr. Silas Rydant

Coördinator MFO (Meduca)

Dr. Apr. Jan Saevels

Expert farmacovigilantie 

Wetenschappelijk directeur CWOA (APB)

Prof. Dr. Apr. Stephane Steurbaut

Expert farmacovigilantie

Prof. Farmacotherapie Vrije Universiteit Brussel

Referenties

 1. Egberts, P. D. (2016). Hospital admissions related to medication (HARM). KNMP.

 2. EMA. (2016). New EU pharmacovigilance.

 3. EMA. (2018). Pharmacovigilance EU legal framework.

 4. FAGG. (sd). Definitie geneesmiddelenbewaking. Opgehaald van https://www.fagg-afmps.be/nl/public_information/geneesmiddelenbewaking

 5. Saevels, J. (2019). Belgian community pharmacists' pharmacovigilance perspective and practice. Research i Social and Administrative Pharmacy.

 6. Steurbaut. (2014). Pharmacovigilance: empowering HCP and patients. Int. J. Of Clinical Pharmacy.

 

Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen

Stuur ons een boodschap

© 2018 - Domus Medica vzw - KAVA