top of page

Lipidenmanagement in de eerste lijn

In 2017 nam 25% van de Belgische bevolking boven de 40 jaar een statine en dit vertegenwoordigd een kost van ongeveer € 110 miljoen in het budget van de geneesmiddelen. Hoewel er een duidelijke verlaging van het risico op hart- en vaatziekten in primaire preventie is, staat of valt dit natuurlijk met het goed gebruik van de medicatie. Denk hierbij vooral aan therapie(on)trouw, geneesmiddeleninteracties en bijwerkingen.

doelstelling

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteitsbevorderend programma is bedoeld om artsen en apothekers te stimuleren om samen te werken rond de aanpak van hypercholesterolemie. Hoewel hypercholesterolemie in een bredere strategie van cardiovasculaire risicobeheer past, is de primaire focus in dit programma de aanpak van hypercholesterolemie.  Er wordt ook niet gefocust op niet-medicamenteuze therapie.

 1. Bewustwording van de zorgverstrekkers (en patiënten) rond hypercholesterolemie

 2. Kennis vergroten van de huisarts en apotheker met betrekking tot de richtlijnen & goed gebruik van lipiden verlagende medicatie

 3. Implementeren van de samenwerking huisarts/huisapotheker

Beschikbare materialen

Modules & materialen

Vanuit het kwaliteit bevorderend programma bieden we verschillende modules en materialen aan, die u in staat moeten stellen om succesvol een MFO te organiseren. U kan met andere woorden zelf uw lokaal MFO-project samen stellen op basis van de beschikbare modules & materialen.

Opgelet; deze documenten werden goedgekeurd in oktober 2020 en wij voorzien geregeld een update. Er kunnen echter steeds wijzigingen zijn tussen de meest recente versie en het moment dat u een MFO-project organiseert. We zouden u echter aanraden om eerst contact op te nemen met ons en bij voorkeur volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

en van de laatste informatie voorzien.

          Klik hier voor de meest recente versie

 

 

 

          Klik hier voor de presentatie van de train-the-trainer

Kwaliteitindicatoren

Afspraken & kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode nagaan in welke mate het MFO zinvol was.

Vanuit het programma raden we deze afspraken & indicatoren aan;

 

 • Opvolgen van de therapietrouw (>80%)

 • Verhouding van statines bij opstart

 

​​         Klik hier voor de meest recente versie

 

Stuurgroep

Stuurgroep

gert.jpg

Dhr. Gert Merckx

Coördinator programma

Kennisdomeinverantwoordelijke kringen (Domus Medica)

hans.png

Prof. Dr. Apr. Hans De Loof

Hoofddocent Farmaceutische Zorg, dep. Farmaceutische Wetenschappen (UA)

peter.jpg

Prof. Dr. Peter Dieleman

Huisarts (Mortsel)

Dep. Huisartsengeneeskunde (Universiteit Antwerpen)

x

onbekend-persoon.png

Dr. Frederick Smet

Huisarts

x

onbekend-persoon.png

Dr. Joachim Truijens

Huisarts (Wetteren)

x

Referenties

Referenties

Websites

​​

 1. https://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/cholesterol_text/en/

 2. https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/slagaderverkalking

 3. https://cvgk.nl/2019/06/19/individueel-cv-risico-en-behandeleffect-schatten-met-u-prevent/

Referenties

 1. Consensusvergadering (RIZIV) – Juryrapport – Lange tekst: Het rationeel gebruik van de hypolipemiërende geneesmiddelen, 22/05/2014.

 2. Cordon A, De Meester C, Gerkens S, Roberfroid D, De Laet C. De rol van statines bij de primaire preventie van hart- en vaatincidenten – Synthese. Health Technology Assessment (HTA). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). 2019. KCE Reports 306As. D/2019/10.273/05.

 3. Infospot “De TOP 25 van de werkzame bestanddelen in de uitgaven in de ambulante sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2017”

 4. NHG Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (2018)

 5. Fasting is not routinely required for determination of a lipid profile: clinical and laboratory implications including flagging at desirable concentration cut-points—a joint consensus statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Eur Heart J. 2016 Jul 1; 37(25): 1944–1958.  Eur Heart J. 2016 Jul 1; 37(25): 1944–1958.

 6. Hypercholesterolemie in primaire preventie – Farmaka

 7. ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias 2016

 8. Aanbeveling globaal cardiovasculair risicobeheer, richtlijn domus medica’

 9. Labobepalingen in kader van cardiovasculair risico, richtlijn ebpnet’

 10. Farmacotherapeutisch Kompas – simvastatine

 11. Drug Interaction Checker (reference.medscape.com)

 12. Commentaren medicatiebewaking 2018/2019

 13. A new taxonomy for describing and defining adherence to medications, 2012 Vrijens et al

 14. Gidding SS, Ann Champagne M, De Ferranti SD, Defesche J, Ito MK, Knowles JW, Wierzbicki AS, et al. The Agenda for Familial Hypercholesterolemia. Circulation; 2015;132(22), 2167–2192.

bottom of page