top of page

Optimaliseren van de osteoporosebehandeling

De niet-medicamenteuze maatregelen (valpreventie, gezonde levensstijl, educatie) en medicamenteuze behandeling (farmacologisch, juist gebruik geneesmiddel, vitamine D en calcium inname, therapietrouw) zijn voornamelijk gericht op het vermijden van breuken en de bijhorende morbiditeit/mortaliteit. Op het vlak van volksgezondheid is het vermijden van breuken dus een verstandige keuze. Deze maatregelen zijn echter nog onvoldoende gekend door de huisarts en de huisapotheker.

doelstelling

Doelstelling programma

Dit kwaliteit bevorderend programma heeft als belangrijkste doel om “het gebruik van medicatie, calcium en vitamine D in de behandeling van osteoporose te optimaliseren”;

  1. Bewustwording van de zorgverstrekkers (en patiënten) rond osteoporose

  2. Kennis vergroten van de huisarts en apotheker met betrekking tot de richtlijnen & goed gebruik van osteoporose, Vitamine D en calcium

  3. Implementeren van kwaliteitsindicatoren in de eerste lijn

Beschikbare materialen

Modules & materialen

Vanuit het kwaliteit bevorderend programma bieden we verschillende modules en materialen aan, die u in staat moeten stellen om succesvol een MFO te organiseren. U kan met andere woorden zelf uw lokaal MFO-project samen stellen op basis van de beschikbare modules & materialen.

Opgelet; deze documenten werden goedgekeurd in mei 2020 en wij voorzien geregeld een update. Er kunnen echter steeds wijzigingen zijn tussen de meest recente versie en het moment dat u een MFO-project organiseert. We zouden u echter aanraden om eerst contact op te nemen met ons en bij voorkeur volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

en van de laatste informatie voorzien.

      

​              Klik hier voor de meest recente versie
 

              Klik hier voor de webinar 'behandeling van osteoporose: een update voor arts & apotheker 

          

Kwaliteitindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode nagaan in welke mate het MFO zinvol was.

Binnen dit programma stellen we volgende indicatoren voor;

    1. Percentage patiënten die calcium/vit. D bijnemen

    2. Percentage patiënten die na vijf jaar nog bisfosfonaten nemen

        Klik hier voor de meest recente versie​​

 

Stuurgroep

Stuurgroep

inne.jfif

Apr. Inne Geysen

Coördinator MFO osteoporose

Referenties

Nuttige links & referenties

Websites
https://www.iofbonehealth.org/


http://mediaplanetonlinebe.bbvms.com/p/default_1/c/2174675.html

 

www.bbcbonehealth.org/wat-is-osteoporose

 

http://www.bbcbonehealth.org/one-minute-risk-test


http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=18

Referenties

[1] Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering, „Patiëntenfolder 'de rol van vitamine D en calcium bij osteoporose en breuken,” RIZIV, 2016.

 

[2] C. C. D. C. Roberfroid D, „Geneesmiddelen ter preventie van osteoporosische fracturen. Good Clinical Practice (GCP).,” Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) Reports 159A. D/2011/10.273/32, 2011.

 

[3] N. Duquet, „Osteoporose: risicofactoren en preventie,” Farmaceutisch Tijdschrift voor belgië, vol. 94, nr. 2, pp. 2-10, 2014.

 

[4] International Bone Federation,” [Online]. Available: https://www.iofbonehealth.org/what-is-osteoporosis.

 

[5] A. S. e. al., „Osteoporosis in the European Union: a compendium of country-specific reports,” Arch Osteoporos (2013) , 8:137, 2013.

 

[6] Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), „Transparantiefiche: osteoporose,” BCFI, 2008 tem 2015.


[7] Centre for Metabolic Disease; Sheffield University (UK), „FRAX-tool,” [Online]. Available: http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=18.

 

[8] International Osteoporosis Federation (OIF), „One Minute Risk osteoporosis test,” [Online]. Available: http://www.bbcbonehealth.org/one-minute-risk-test.

[9] RIZIV, „Consensusvergadering: het rationeel gebruik van calcium en vitamine D (juryrapport),” Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), 2015.

 

[10] N. Duquet, „Hoe therapietrouw bij osteoporose bevorderen?,” Farmaceutisch Tijdschrift voor België, vol. 95, nr. 3, pp. 4-12, 2015.


[11] D. Nathalie, „Osteoporose: behandeling en farmaceutische zorg,” Farmaceutisch Tijdschrift voor België, vol. 2, nr. 2014, pp. 12-22, 2014.

 

[12] S. A. I. M. C. J. e. a. A. r. p. i. c. w. t. I. O. F. (. a. t. E. F. o. P. I. A. (. Hernlund E, „Osteoporosis in the European Union: Medical Management, Epidemiology and Economic Burden;,” Arch Osteoporos , 2013.

bottom of page