top of page

Verbeteren van de vaccinatiegraad bij griep en pneumokken door een MFO

In tijden van COVID-19 hamert de Hoge Gezondheidsraad in hun advies meer dan ooit op het belang van vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep om een overbelasting van de gezondheidszorg te voorkomen. Men verwacht echter een tekort aan beschikbare vaccins, waardoor de (prioritaire) doelgroepen mogelijks niet gevaccineerd geraken.

Daarom zal er een gefaseerde aanpak zijn van de vaccinatie, waarbij de doelgroepen, zoals gedefinieerd door de HGR, voorrang krijgen tem 15/11/2020. Daarna mag de vaccinatie uitgebreid worden tot de rest van de bevolking.

 

Dit zorgt er echter voor dat er afspraken gemaakt moeten worden tussen arts en apotheker om dezelfde boodschap te geven.

Er werd ook een webinar georganiseerd "Griepvaccinatie in tijden van SARS-CoV-2, u kan deze integraal herbekijken (klik hier).

doelstelling

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteitsbevorderend programma heeft verschillende doelstellingen :

1. Verbeteren van de vaccinatiegraad bij griep bij een specifieke doelgroep

2. Verbeteren van de vaccinatiegraad bij pneumokokken bij een specifieke doelgroep

3. Afspraken maken rond griepvaccins in geval van mogelijke tekorten (20-21)

Beschikbare materialen

Modules & materialen

Vanuit het kwaliteit bevorderend programma bieden we verschillende modules en materialen aan, die u in staat moeten stellen om succesvol een MFO te organiseren. U kan met andere woorden zelf uw lokaal

MFO-project samen stellen op basis van de beschikbare modules & materialen.

1. Aanvraag RIZIV

2. Presentatie voor MFO (ppt)

3. Aanvullende presentaties (ppt)

4. Voorstel voor kwaliteitsindicatoren

5. Verslag lokaal project

6. Overige documentatie (oa adviezen HGR)

        Klik hier voor alle materialen in één keer te downloaden!

Video: Griepvaccins vlot voorschrijven en afleveren (éénlijn)

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO dient u de doelstelling van het kwaliteit verbeterend traject duidelijk te formuleren. We proberen de indicatoren steeds volgens het SMART-principe op te bouwen: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van mogelijke indicatoren. De bijlage kan u terugvinden bij "Modules & materialen"

1. Vaccinatiegraad bij griep bij een specifieke doelgroep (vb. 65-plussers of diabetici)

2. Aantal patiënten met een voorschrift 'uitvoerbaar vanaf 15/november

Stuurgrop

Stuurgroep

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met Apr. Marleen Haems, Dr. Nathalie Vandevyvere en Apr. Delphine Vauterin.

Contact: Apr. Silas Rydant - silas.rydant@meduca.be

Bronnen & referenties

bronne & referenties

* Communicatie van het FAGG mbt de fasering (Klik hier)

* Advies Hoge Gezondheidsraad (Klik hier)

​​

bottom of page