top of page

Verbeteren van de vaccinatiegraad bij griep en pneumokken door een MFO

Respiratoire infecties zoals griep, COVID-19, pneumokokken en RSV treffen jaarlijks een aanzienlijk deel van de bevolking en zorgen hiermee voor een enorme druk op de gezondheidszorg. Vaccinatie blijft de meest effectieve en kostenefficiënte manier om deze infectieziekten te voorkomen. Helaas blijft de vaccinatiegraad voor deze respiratoire infecties onder de aanbevolen niveaus. De samenwerking tussen huisartsen en huisapothekers is cruciaal om deze eerstelijnsvaccinatie succesvol te realiseren. 

doelstelling

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteitsbevorderend programma heeft verschillende doelstellingen :

  • De juiste doelgroepen voor griep en COVID-19 te identificeren en effectief te sensibiliseren.

  • Concrete afspraken te maken over wie, wanneer, vaccineert (zowel voor griep als COVID-19).

  • Het juiste vaccinatieschema voor pneumokokken toe te passen en nauwkeurig op te volgen.

Beschikbare materialen

Modules & materialen

Vanuit het kwaliteit bevorderend programma bieden we verschillende modules en materialen aan, die u in staat moeten stellen om succesvol een MFO te organiseren. U kan met andere woorden zelf uw lokaal

MFO-project samen stellen op basis van de beschikbare modules & materialen.

Coördinatie

bronne & referenties

Apr. Inne Geysen

bottom of page