Verbeteren van de vaccinatiegraad bij griep en pneumokken door een MFO

Griep breekt elk jaar in de winterperiode opnieuw uit en kan leiden tot een toename van 100% van de doktersconsultaties en tot 170% meer ziekenhuisopnamen. Bij ongeveer 10 % van de grieppatiënten treden complicaties op, vooral van de luchtwegen. Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd worden en fatale  afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen.

 

De pneumokok is een zeer verspreide bacterie die aanwezig is bij 5 à 25% van de gezonde mensen. Echter, de pneumokok kan aanleiding geven tot ernstige infecties zoals een longontsteking, meningitis en zelf bloedvergiftiging.

 

Voor beide infecties bestaat er echter een doeltreffend vaccin, maar de doelgroep wordt onvoldoende bereikt om herd immunity te bekomen.

 

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteitsbevorderend programma heeft als belangrijkste doel :

 

“Verbeteren van de vaccinatiegraad bij griep en pneumokokkeninfectie bij een specifieke doelgroep”

 

Modules & materialen

Vanuit het kwaliteit bevorderend programma bieden we verschillende modules en materialen aan, die u in staat moeten stellen om succesvol een MFO te organiseren. U kan met andere woorden zelf uw lokaal

MFO-project samen stellen op basis van de beschikbare modules & materialen.

Opgelet; deze documenten werden goedgekeurd in mei 2019 en wij voorzien geregeld een update. Er kunnen echter steeds wijzigingen zijn tussen de meest recente versie en het moment dat u een MFO-project organiseert. We zouden u echter aanraden om eerst contact op te nemen met ons en bij voorkeur volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

        De ondersteunende materialen worden momenteel gefinaliseerd

Modules  ​

Het kwaliteit bevorderend programma is opgebouwd rond verschillende modules waar u zelf uit kan kiezen.

Module 1; doelgroepen bij griep

Aan de hand van casussen wordt in deze module dieper ingegaan op de laatste aanbevelingen met betrekking tot de doelgroepen bij griepvaccinatie. Ook wordt de laatste wetenschappelijke informatie op een praktijkgerichte manier aangereikt.

Module 2; doelgroepen bij pneumokokken

Aan de hand van casussen wordt in deze module dieper ingegaan op de laatste aanbevelingen met betrekking tot pneumokokken. Er wordt onder meer ingegaan op de gevolgen van pneumokokken infectie, de laatste wetenschappelijke info en de doelgroepen. Daarnaast komt ook aan bod welk vaccinatieschema aan te raden is in welke situatie.

 

​Module 3; hoe kan je samenwerken

In deze module wordt ingegaan op de samenwerking arts/apotheker om samen de vaccinatiegraad te verbeteren. Er worden concrete tools aangereikt (oa folder, filmpje), maar er worden ook tips en best-practices gedeeld.

Achtergrond bij vaccinatie

 

Een goede achtergrondkennis is belangrijk als u een MFO-project wil opzetten. Deze informatiebundel geeft de nodige achtergrond om aan de slag te gaan.

Casussen - toelichting

Een goed MFO staat of valt met de interactiviteit van de deelnemers. Daarom bieden we verschillende casussen aan, waarbij u de theorie kan toelichten. In dit document vindt u de achtergrond bij de casussen. In de Powerpoint hieronder vindt u de slides terug.

Lange Leemstraat 187
2018 Antwerpen

Stuur ons een boodschap

© 2018 - Domus Medica vzw - KAVA