top of page

Antipsychotica

Antipsychotica zijn een heterogene groep geneesmiddelen, gebruikt in diverse indicaties. Het gebruik ervan in België is echt wel hoog te noemen, zeker in WZC. Het opvolgen van nevenwerkingen en interacties is dat niet.

Met dit MFO bieden we informatie om wegwijs te geraken in het gamma aan antipsychotica, en aan een zorgzaam gebruik ervan. Ongewenste effecten (extrapiramidaal, anticholinerg, metabool) zijn immers legio.

gert.jpg
doelstelling

Doelstelling programma

Met dit kwaliteit bevorderend programma willen we het aantal geneesmiddel-gerelateerde problemen bij antipsychotica verminderen door in te zetten op een betere samenwerking huisarts-huisapotheker. Het MFO-programma focust zich op het gebruik van antipsychotica bij dementie & Parkinson, therapietrouw en op nevenwerkingen en opvolging van de patiënt.

 

Op het einde worden er concrete afspraken gemaakt, die kunnen opgevolgd worden door indicatoren die specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden (SMART) zijn. 

Kwaliteitindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode de impact van het MFO evalueren.

  • Gedetecteerde GGP bij antipsychotica bij patiënten met dementie/Parkinson

  • Aantal medicatienazichten

  • Aantal keer dat een patiënt is afgebouwd

  • Aantal gedetecteerde nevenwerkingen/interacties + acties

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Er zijn heel wat kant-en-klare materialen (draaiboek, steekfiche, casuïstiek...), die u hieronder kan downloaden. Bij voorkeur contacteert u ons en volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

bottom of page