top of page
Foto-Paulien.png

Doelstelling programma

Met dit kwaliteit bevorderend programma willen we de outcomes bij astma en COPD verbeteren door in te zetten op een betere samenwerking huisarts-huisapotheker. Op het einde worden er concrete afspraken gemaakt, die kunnen opgevolgd worden door indicatoren.

Het MFO-programma focust zich op het verbeteren van de inhalatietechniek en therapietrouw bij patiënten met astma & COPD, maar ook op de keuze van het juiste geneesmiddel en device.

 

In het MFO-programma 'inhalatoren' komen onderstaande thema’s aan bod, waarbij u volledig vrij bent om te kiezen welke u behandelt.

  • Keuze van het device

  • Verbeteren van de inhalatietechniek & therapietrouw bij astma/COPD

Door betere samenwerking tussen zorgverleners kunnen belangrijke GGP worden opgespoord én opgelost, om zo verdere problemen te vermijden.  

 

Opgelet: binnen dit programma wordt geen advies gegeven naar welk geneesmiddel dient voorgeschreven te worden in welke situatie. Dit blijft steeds een afweging van de voorschrijver.

Kwaliteitindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode de impact van het MFO evalueren.

  • Percentage patiënten verdeeld op basis van ACT-score

  • Aantal afgeleverde noodmedicatie bij patiënten met astma

  • Aantal keer dat een GGG werd opgestart

  • Aantal exacerbaties per patiënt

  • Aantal keer dat een farmacotherapeutische behandeling werd aangepast

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Er zijn heel wat kant-en-klare materialen (draaiboek, steekfiche, casuïstiek...), die u hieronder kan downloaden. Bij voorkeur contacteert u ons en volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

bottom of page