Magistraal voorschrijven als additionele therapeutische optie

Magistrale bereidingen zijn een additionele therapeutische optie naast geregistreerde geneesmiddelen. Door hun ‘therapie op maat’ hebben ze een grote meerwaarde en aldus een onmiskenbare plaats in het therapeutisch arsenaal waarover de arts beschikt. Toch loopt het magistraal voorschrijven en bereiden niet altijd van een leien dakje.

 

Doelstelling programma

Magistrale bereidingen laten toe de dosering en/of galenische vorm van een geneesmiddel af te stemmen op de toestand van de patiënt en kunnen een alternatief bieden voor geneesmiddelen waarvoor een vereiste dosering of vorm niet beschikbaar is als farmaceutische specialiteit of wanneer de patiënt allergisch is aan bepaalde bestanddelen. Daarom probeert dit programma het overleg te stimuleren tussen arts en apotheker over de meerwaarde van magistrale bereidingen.

 

Beschikbare materialen

U kan hieronder een kant-en-klare presentatie terugvinden voor dit programma. Daarnaast kan u bij voorkeur beroep doen op een spreker van het MFK.

Klik hier voor de presentatie

Contact

 

Het programma is zo opgebouwd dat u zelf in staat moet zijn om het overleg te leiden, mits voldoende achtergrond over deze geneesmiddelen en de bijhorende problematiek. Daarom organiseren we tweemaal per jaar een Train-the-Trainer.

U kan echter beroep doen op een getrainde moderator, die thuis is in de materie en die we kunnen aanbevelen. U kan hiervoor een extra financiering tot € 500 aanvragen bij het RIZIV.

kurt.jpg

Apr. Kurt Wauters

Verantwoordelijke programma (APB)