top of page

Medication review type 3

Medication review (MR) is een gestructureerde en kritische analyse van de medicatie van de patiënt door een zorgverlener, om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren, het aantal geneesmiddel gebonden problemen (GGP’s) te verminderen, verspilling tegen te gaan en een overeenkomst aan te gaan met de patiënt over zijn medicamenteuze behandeling. Tijdens een medication review wordt  er onder meer gescreend naar GGP’s, maar er komen ook andere onderwerpen aan bod zoals  therapietrouw.

Verschillende studies tonen aan dat MR verschillende voordelen heeft. Zo heeft MR een positieve invloed op het rationeel voorschrijven en afleveren van medicatie en een  gunstige invloed op de therapietrouw. Naast de klinische meerwaarde, worden ook de kosten van een medication review nooit meer dan het voordeel dat eruit gehaald wordt. De meest gunstige resultaten werden tot nu toe verkregen bij diabetescontrole, bloeddrukcontrole, cholesterolwaarden, therapietrouw en medicatiebeheer.

doelstelling

Doelstelling programma

Dit kwaliteit bevorderend programma heeft als belangrijkste doel apothekers en artsen te leren samenwerken rond medication review type III.

 

Dit MFO is dus niet bedoeld om artsen en apothekers volledig op te leiden tot medication review.

Aanpak

Aanpak

Het kwaliteit bevorderend programma is best intensief. Gezien de zeer specifieke en soms complexe materie wordt daarom gewerkt volgens een vooraf vastgelegde aanpak én met een erkende moderator. Het is eveneens aan te raden dat dit MFO-project wordt uitgevoerd door artsen en apothekers die reeds goed samenwerken.

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze twee maal samenkomen in groep én dat ze ook zelf aan de slag gaan. De eerste sessie is voornamelijk een informatieve sessie, waarbij wordt uitgelegd wat MR3 nu eigenlijk is, welke doelgroep geschikt is, hoe een adviesrapportje eruit ziet, hoe je van start kan gaan ... Tijdens deze sessie worden dan ook concrete afspraken gemaakt tussen de deelnemers zelf (oa. welke patiënten aanspreken, hoe kan je elkaar bereiken, hoe de adviezen formuleren, wie doet wat ...).

 

Na deze sessie is het de bedoeling om zelf aan de slag te gaan met 1, 2 of meerdere patiënten. Zo kan je stilletjesaan inrollen en verbeteren in het uitvoeren van MR3. Tijdens de tweede sessie is het de bedoeling om de ervaringen te delen. Wat gaat goed, wat loopt minder, hoe heb je het ervaren?

Jullie worden tijdens het hele proces begeleid door een getrainde en ervaren moderator.

Moderator

Moderator

Dit lokaal MFO-project kan alleen maar worden uitgevoerd indien het begeleid wordt door een erkende moderator. Dit is een arts of apotheker, die is opgeleid om MFO-projecten te begeleiden. Hij/zij beschikt ook over de ervaring in het proces van MR3.

Meer info bij de projectcoördinator Anneleen Robberechts!

Coördinator

Stuurgroep

Het programma is zo opgebouwd dat u zelf in staat moet zijn om het overleg te leiden, mits voldoende achtergrond over deze geneesmiddelen en de bijhorende problematiek. Daarom organiseren we tweemaal per jaar een Train-the-Trainer.

U kan echter beroep doen op een getrainde moderator, die thuis is in de materie en die we kunnen aanbevelen. U kan hiervoor een extra financiering tot € 500 aanvragen bij het RIZIV.

anneleen.png

Dr. Apr. Anneleen Robberechts

Coördinator MFO Medication review

Contacteer Dr. Apr. Anneleen Robberechts 

Referenties
bottom of page