top of page
Zoeken
  • silasrydant

Hoe denken artsen en apothekers over Medication Review 3?

Medication review type 3 (#MR3) is een gestructureerde evaluatie van de patiënt zijn medicatie. MR3 heeft als doel het medicatiegebruik te optimaliseren en de gezondheid van de patiënt te verbeteren. Momenteel is MR3 nog niet geïmplementeerd in België, maar wordt er wel volop onderzoek gevoerd door Drs. Apr. Anneleen Robberechts (KAVA, UAntwerpen) naar de implementatie ervan.


Recent onderzoek toont aan dat:

  1. Huisartsen zich meer bewust zijn van de expertise van de officina-apotheker met betrekking tot het optimaliseren van het medicatiegebruik van patiënten.

  2. Huisartsen én officina-apothekers ervan overtuigd zijn dat patiênten voordeel zouden halen uit de implementatie van MR3.

  3. De samenwerking huisarts/officina-apotheker nog niet optimaal verloopt, maar dat beide beroepsgroepen openstaan voor verbetering.

De volledige studie kan u hier terugvinden.


5 weergaven
bottom of page