top of page
Zoeken
  • silasrydant

Medication review type 3 - nu erkend als MFO!

Een medication review type 3 (#MR3) is een gestructureerde en kritische analyse van de medicatie van de patiënt door een zorgverlener, om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren, het aantal geneesmiddel gebonden problemen (GGP’s) te verminderen, verspilling tegen te gaan en een overeenkomst aan te gaan met de patiënt over zijn medicamenteuze behandeling. Tijdens een medication review wordt er onder meer gescreend naar GGP’s, maar er komen ook andere onderwerpen aan bod zoals therapietrouw.


Dit kwaliteit bevorderend programma heeft als belangrijkste doel apothekers en artsen te leren samenwerken rond MR3. Geaccrediteerd en financieel ondersteund door het RIZIV! Kortom, een must voor elke #arts en #apotheker!

Meer info via www.medischfarmaceutischoverleg.be/medicationreview of via Apr. Anneleen Robberechts (anneleen.robberechts@kava.be)
25 weergaven
bottom of page