top of page

Huisarts en huisapotheker in duo voor
de chronische patiënt

De overheid neemt verschillende initiatieven en financiert verschillende diensten die de (chronische) patiënt moeten ondersteunen om tot betere zorg en minder hospitalisaties te leiden. Denk maar aan het Globaal Medisch Dossier (GMD), de verschillende zorgtrajecten (ZT), het begeleidingsgesprek bij het gebruik van inhalatiecorticosteroïden bij astma (GGG), e-Health diensten en sinds 01 oktober 2017 ‘huisapotheker’.

 

Een betere samenwerking en duidelijke (lokale) afspraken tussen huisarts en huisapotheker kan leiden tot een meer kwaliteitsvolle en performantere eerstelijnszorg. Dit programma is ontwikkeld om elkaar te informeren over de dienstverlening voor de chronische patiënt in de eerste lijn, met speciale focus op het medicatieschema.

 

We hebben echter gemerkt dat er bijzonder veel nood is aan samenwerking om de vaccinatiegraad te verhogen bij COVID-19. Daarom hebben we dit programma uitgebreid met een extra module "huisarts en huisapotheker werken samen om de COVID-vaccinatiegraad te verbeteren".

Het programma is een beetje "atypisch" in die zin dat het bedoeld is om elkaar te leren kennen en te informeren over wat langs beide kanten mogelijk is. Daardoor is er voor dit programma ook geen volledige financiering mogelijk (€ 500 + € 500).

doelstelling

Doelstelling programma

Een betere samenwerking en duidelijke (lokale) afspraken tussen huisarts en huisapotheker leiden tot een kwaliteitsvolle en meer performante eerstelijnszorg. Erkenning van elkaars meerwaarde en dienstverlening leiden tot een betere implementatie van het GMD, medicatieschema en andere, reeds bestaande diensten.

Voornaamste doelstellingen van dit programma:

1. Belang van samenwerking rond de chronische patiënt en het medicatieschema in het bijzonder benadrukken.

2. Taak- en rolverdeling in het beheer van het medicatieschema

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Binnen dit programma werd een presentatie uitgewerkt, die u in staat moet stellen om een MFO rond het medicatieschema uit te werken. Dit gebeurt aan de hand van (inhoudelijke) casuïstiek waarbij volgende topics besproken kunnen worden:

  • Dienstverlening in de apotheek (GFD, huisapotheker) / huisartsenpraktijk (GMD, Sumehr)

  • (Klinische) meerwaarde van een medicatieschema en de samenwerking hierrond

  • Welke communicatiemiddelen zijn er allemaal?

  • Toelichting bij mijngezondheid.be

Klik hier voor de presentatie

Klik hier voor de nota rond samenwerking en verantwoordelijkheden bij medicatieschema's

Sensibiliseren bij COVID-19

Sensibilisatie

Binnen dit programma werd een presentatie uitgewerkt, die u in staat moet stellen om een MFO rond de sensibilisatie bij COVID-19 uit te werken; Door middel van casuïstiek gaan we dieper in op

  • Update rond de vaccinatiestrategie (doelgroepen, oproeping, contra-indicaties...)

  • Wat is de rol van elke eerstelijns zorgverstrekker?

  • Welke afspraken maken we samen?

Deze module werd uitgewerkt door Zorgzaam Leuven en voor dit MFO kan u van A tot Z beroep doen op uw lokale beroepsvereniging. We voorzien de logistieke ondersteuning, maar ook een professionele moderator!

Klik hier voor de presentatie

bottom of page