top of page

Optimaliseren van de (farmaco)therapeutische behandeling van diabetes type II patiënten

In België heeft 6,7% van de Belgische volwassen bevolking gediagnosticeerde diabetes, waarvan 85%-90% type II. In 2040 kan dit zelfs oplopen tot 8%. Een minder goede regeling van de diabetes verhoogt de kans op micro- en macrovasculaire verwikkelingen. De behandeling en zorg voor deze patiënten wordt complexer, met steeds meer zorgverstrekkers die een rol spelen.

doelstelling

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteit bevorderend programma is bedoeld voor huisartsen en huisapothekers die zich willen toele toeleggen om de behandeling en bijhorende multidisciplinaire zorg te verbeteren voor patiënten met

diabetes type II. In het bijzonder focust dit programma zich op:

  • de antidiabetische behandeling 

  • het evalueren van de therapietrouw

  • bestaande zorgpaden

Opgelet: binnen dit programma wordt geen advies gegeven naar welk oraal antidiabeticum dient voorgeschreven te worden in welke situatie. Dit blijft steeds een afweging van de voorschrijver.

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Bij voorkeur volgt u een Train-the-trainer of contacteert u ons. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien. Er zijn drie presentaties (modules) beschikbaar, telkens voorzien van de nodige achtergrondinformatie. Deze presentaties zijn bedoeld om in kleine groepjes besproken te worden en tot concrete en werkbare oplossingen te komen.

Klik hier voor het draaiboek

Module - therapeutische behandeling van diabetest type II

In de eerste module staat de behandeling van diabetes en het geneesmiddelenbeleid centraal. Deze sessie zal worden opgebouwd aan de hand van casussen, waarbij de verschillende problemen (keuze antidiabeticum, wanneer en naar welk antidiabeticum veranderen, co-medicatie...) worden aangekaart. Daarbij is er telkens ruimte voorzien voor een korte discussie tussen de deelnemers om vervolgens het ‘juiste’ wetenschappelijk antwoord te formuleren.

Klik hier voor de module

Klik hier voor het behandelschema (ADA 2018)

Klik hier voor de steekkaart 'eigenschappen orale antidiabetica' (Domus Medica)

Klik hier voor de steekkaart 'CNI en antidiabetica' (Domus Medica)

Module - therapietrouw

Therapietrouw bij diabetes patiënten blijft een enorme uitdaging. Een slechte therapietrouw leidt immers tot het falen van de therapie, met intensificatie, meer zorg en meer hospitalisatie tot gevolg. Binnen het voortraject bestaan er echter mogelijkheden om de therapietrouw te verbeteren.

Klik hier voor de module

Module zorgtrajecten

Diabetes patiënten (type I of II) kunnen gebruik maken van zogenaamde zorgpaden, waarbij de zorg gestructureerd en georiënteerd kan verlopen. Deze module geeft de laatste stand van zaken, waarbij speciale aandacht is voor het 'voortraject', specifiek bedoeld voor mensen met type II.

Klik hier voor de module

Kwaliteitindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode nagaan in welke mate het MFO zinvol was.

​​Lees hier hoe je dit kan doen!

Stuurgroep

Contact

Het programma is zo opgebouwd dat u zelf in staat moet zijn om het overleg te leiden, mits voldoende achtergrond over deze geneesmiddelen en de bijhorende problematiek. Daarom organiseren we tweemaal per jaar een Train-the-Trainer.

U kan echter beroep doen op een getrainde moderator, die thuis is in de materie en die we kunnen aanbevelen. U kan hiervoor een extra financiering tot € 500 aanvragen bij het RIZIV.

interesse
nilgun2.jpg

Apr. Nilgün Kizilmese

Coördinator MFO diabetes & orale oncolytica

Referenties

Referenties

1. International Diabetes federation (IDF), Diabetes prevalence by country 7th edition. Diabetes Preval. by Ctry. 7th Ed. 2015. (Klik hier)


2. Koeck, P., Bastiaens, H., Benhalima, K., Cloetens, H., et al., DIABETES MELLITUS TYPE 2 - Richtlijnen voor goede medische praktijkvoering. Domus Medica 2015. (Klik hier)

3. Praktische uitleg over GGG (Klik hier)

4. New EASD-ADA consensus guidelines on managing hyperglycaemia in type 2 diabetes launched at EASD meeting. New recommendations include specific drug classes for some patients and enhancing medication adherence (Klik hier)

5. Zorgmodel 'voortraject' RIZIV (Klik hier)

6. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, Holman RR. 2000, BMJ., pp. 321(7258):405-12. (Klik hier)

7. Years of life gained by multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria: 21 years follow-up on the Steno-2 randomized trial. (Klik hier)

 

8. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes.Intensive blood-glucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). (Klik hier)

 

9. LMN Antwerpen (Klik hier)

10. A new taxonomy for describing and defining adherence to medications, 2012 Vrijens et al;

11. Adherence to long-term therapies - evidence for action. 2003 Sabaté, Edoardo. (WHO)

 

 

bottom of page