top of page

Betere begeleiding van patiënten met TNF-remmers in de eerste lijn

Adalimumab (Humira®), certolizumab (Cimzia®), etanercept (Enbrel®) en golimumab (Simponi®) behoren tot de zogenaamde tumor necrose alfa-inhibitoren (TNF-remmers). In 2018 is deze groep uitgebreid met de biologicals bijgekomen, biologische geneesmiddelen met dezelfde werking. TNF-remmers en hun biologicals mogen enkel worden voorgeschreven door specialisten bij auto-immuunaandoeningen, waaronder reumatische, gastro-enterologische, oftalmologische en dermatologische aandoeningen. Eén van de belangrijkste bijwerkingen bij de TNF-remmers zijn opportunistische infecties.

 

Dit stelt de huisarts en apotheker voor concrete uitdagingen waaronder het tijdig opmerken van alarmsignalen, adequaat behandelen van infecties en een gericht vaccinatiebeleid.

doelstelling

Doelstelling programma

Het belangrijkste doel van dit MFO-programma is om de patiënt met een TNF-remmers beter te omkaderen en te begeleiden in de eerste lijn. Dit gebeurt door de samenwerking huisarts/huisapotheker te stimuleren rond de belangrijkste uitdagingen bij het gebruik van deze geneesmiddelen:

  • correct gebruik en bewaring

  • omgaan met infecties & bijwerkingen

  • een gericht vaccinatiebeleid

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Bij voorkeur volgt u een Train-the-trainer of contacteert u ons. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien. Er zijn verschillende modules voorzien, waarbij de module 'plaatsbepaling TNF-remmers', die bedoeld is als inleiding voor het MFO. De overige modules bestaan uit verschillende casussen, met telkens de nodige achtergrond. Ze zijn bedoeld om in kleine groepjes besproken te worden en tot concrete en werkbare oplossingen te komen. U kiest zelf welke modules aan bod komen tijdens het MFO.

Klik hier voor het draaiboek

1. Module - plaatsbepaling TNF-remmers

Binnen deze module wordt toegelicht wat TNF-remmers zijn, welke plaats ze innemen in de behandeling van auto-immuunziekten, het werkingsmechanisme en de verschillende indicaties waarvoor ze worden voorgeschreven. Daarnaast komen ook het correct gebruik, injecteren en bewaring aan bod.

Klik hier voor de module (powerpoint)

Klik hier voor de informatie bij de module

2. Module - omgaan met infecties & bijwerkingen

Aangezien TNF-α-remmers inwerken op het immuniteitssysteem zijn opportunistische infecties één van de grootste risico’s. Daarnaast zijn er ook steeds bijwerkingen mogelijk, die een impact kunnen hebben op de therapietrouw en de therapie zelf. Tijdig alarmsignalen herkennen, maar ook weten hoe ermee om te gaan is dus noodzakelijk.

Klik hier voor de module (powerpoint)

Klik hier voor de uitleg bij de casussen

3. Module - vaccinatiebeleid

De immuniteit respons van patiënten met immuun gemedieerde inflammatoire ziekten (IMID) kan verminderd zijn. Daarom kan een banale infectie grote gevolgen hebben. De efficaciteit van vaccinatie bij IMID patiënten kan echter verminderd zijn en er bestaat een risico dat er opstoten plaatsvinden van de ziekte. Daarom moet er steeds zorgvuldig gekeken worden welke vaccinatie in aanmerking komen en op welk tijdstip in de behandeling.

Klik hier voor de module (powerpoint)

 

Kwaliteitindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode nagaan in welke mate het MFO zinvol was.

​​Lees hier hoe je dit kan doen!

Stuurgroep

Stuurgroep

Het programma is zo opgebouwd dat u zelf in staat moet zijn om het overleg te leiden, mits voldoende achtergrond over deze geneesmiddelen en de bijhorende problematiek. Daarom organiseren we tweemaal per jaar een Train-the-Trainer.

U kan echter beroep doen op een getrainde moderator, die thuis is in de materie en die we kunnen aanbevelen. U kan hiervoor een extra financiering tot € 500 aanvragen bij het RIZIV.

interesse

Contacteer Apr. Silas Rydant (KAVA – dienst Meduca)

silas2.png

Apr. Silas Rydant

Verantwoordelijke MFO (KAVA)

0.jpg

Apr. Bieke Popelier

Officina-apotheker, IPSA

onbekend-persoon.png

Dr. Frederick Smet

Huisarts, verbonden aan Domus Medica

onbekend-persoon.png

Dr. Joachim Truijens

Huisarts, verbonden aan Domus Medica

Referenties

Referenties

1. European League Against Rheumatism (EULAR)

2. EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases S van Assen (Klik hier)

bottom of page