top of page

Optimaliseren van de (farmaco)therapeutische behandeling bij patiënten met jicht

silas2.png

Jicht is een reumatische aandoening die veroorzaakt wordt door het ophopen van neergeslagen uraatkristallen in een of meerdere gewrichten. Een goede controle van de uricemiewaarden (<5 á 6 mg/dL) is noodzakelijk om de vorming van uraatkristallen en complicaties te voorkomen. Dit kan bekomen worden door een aangepast dieet en indien nodig een chronische urinezuurverlagende behandeling. Bij een goede controle van de uricemie, zou het aantal acute jichtaanvallen zeer miniem moeten zijn.


In de praktijk zijn er echter een aantal geneesmiddel-gerelateerde problemen (GGP) die optreden in de behandeling van jicht.

  • Opstart van urinezuurverlagende therapie (ULT)

  • Opvolging van de ULT

  • Keuze en goed gebruik van anti-inflammatoire medicatie bij jichtaanvallen

 

Door betere samenwerking tussen zorgverleners kunnen belangrijke GGP worden opgespoord én opgelost, om zo verdere problemen te vermijden.  

 

doelstelling

Doelstelling programma

Dit erkend, kwaliteit bevorderend programma is bedoeld voor huisartsen en huisapothekers die zich willen toele toeleggen om de behandeling en bijhorende multidisciplinaire zorg te verbeteren voor patiënten met

jicht. In het bijzonder focust dit programma zich op:

  • een betere implementatie van de richtlijnen omtrent de aanpak van acute jicht

  • een betere opvolging van de urinezuurwaarden

 

Opgelet: binnen dit programma wordt geen advies gegeven naar welk geneesmiddel dient voorgeschreven te worden in welke situatie. Dit blijft steeds een afweging van de voorschrijver.

Kwaliteitindicatoren

Kwaliteitsindicatoren

Op het einde van het MFO kan je kiezen om concrete afspraken te maken en een 'kwaliteit bevorderend traject' opzetten, door één of meerdere 'indicatoren' te selecteren. Zo kan je na een bepaalde periode de impact van het MFO evalueren.

  • Percentage voorschriften colchicine met de juiste posologie

  • Percentage patiënten met uricemie <5 (of 6) mg/dL

  • Aantal patiënten met een medicatieschema + GMD?

Beschikbare materialen

Beschikbare materialen

Er zijn heel wat kant-en-klare materialen (draaiboek, steekfiche, casuïstiek...), die u hieronder kan downloaden. Bij voorkeur contacteert u ons en volgt u een Train-the-trainer. Zo kunnen wij u optimaal informeren en van de laatste informatie voorzien.

bottom of page